Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Postępy farmakoterapii niewydolności serca

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Dariusz A. Kosior

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 65;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: niewydolność serca | etanercept | nesiritid | spironolakton

ABSTRACT
Ostatnio opublikowano wiele danych na temat nowych leków stosowanych w niewydolności serca (CHF). Wstępne badania kliniczne etanerceptu – antagonisty czynnika martwicy nowotworów (TNF), wskazują, że jest to związek bezpieczny, zapoczątkowujący nową, obiecującą grupę leków. Dożylne wlewy nesiritidu – rekombinowanego ludzkiego czynnika natriuretycznego typu B (BNP), powodują szybką i utrzymującą się korzystną odpowiedź hemodynamiczną u pacjentów z CHF. Redakcja The New England Journal of Medicine zadecydowała o wcześniejszym od opublikowania udostępnieniu wyników badania RALES (Randomized Aldactone Evaluation Study), umieszczając je na stronie internetowej pisma. Decyzję taką redakcja podejmuje tylko w wypadku badań o istotnych implikacjach terapeutycznych. Badanie RALES wykazało, że dodanie spironolaktonu do standardowej terapii CHF (ACE-inhibitor, lek moczopędny, digoksyna) redukuje śmiertelność o 30%. W artykule omówiono postępy farmakoterapii CHF na podstawie opublikowanych w tym miesiącu badań i doniesień.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions