Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Používanie mozgu v biodromálnom meradle a v kontexte emócií

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Monika Máčajová

Journal: GRANT journal
ISSN 1805-0638

Volume: 02;
Issue: 01;
Start page: 24;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: mozog | mozgovokompatibilné vyučovanie | neurodidaktika | neuroplasticita mozgu | emócie

ABSTRACT
Jedným zo základných cieľov neurodidaktiky je snaha o zefektívnenie učenia a vyučovania spôsobom, vychádzajúcim z poznania zákonitostí fungovania mozgu. Pri štúdiu odbornej literatúry nachádzame viacero odporúčaní, ako tento cieľ plniť. Cieľom príspevku objasniť dve oblasti a to: používanie mozgu z biodromálneho pohľadu a v kontexte emócií.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions