Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Powstanie Grupy Chorych na Twardzinę Układową

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Lecińska | Anna Kotulska | Eugeniusz J. Kucharz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 2;
Start page: 143;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
Celem niniejszego listu jest poinformowanie o powstaniu Grupy Chorych na Twardzinę i zaproszeniedo udziału w pracach tej grupy wszystkich zainteresowanych pacjentów z całej Polski.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?