Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Poziom alfa-fotoproteiny (AFP) w surowicy krwi u chorych z przewlekłym zakażeniem HBV i HCV

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Natalia V. Matievskaya | Marta Wawrzynowicz-Syczewska | Vladimir M. Tsyrkunov | Anna Boroń-Kaczmarska

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 10;
Issue: 1;
Start page: 35;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: alfa-fotoproteina | rak wątrobowokomórkowy | przewlekłe zapalenie wątroby typu C | przewlekłe zapalenie wątroby typu B

ABSTRACT
Cel pracy: AFP (alpha-fetoprotein) jest nieswoistym markerem karcinogenezy w marskości wątroby o etiologii wirusowej. Celem pracy było porównanie osoczowych poziomów AFP w zależności od czynnika etiologicznego, obrazu klinicznego, postaci histologicznej i parametrów laboratoryjnych dla oceny przydatności tego badania w różnicowaniu chorych z marskością wątroby od chorych bez marskości oraz w różnicowaniu HCC od przypadków nienowotworowych. Materiał i metody: Poziom AFP był rutynowo oznaczany u kolejnych chorych hospitalizowanych z powodu przewlekłego zapalenia wątroby (p.z.w.) o etiologii wirusowej. Chorych podzielono na cztery grupy w zależności od poziomu AFP i porównano częstość chorych w każdej grupie w zależności od etiologii, wieku chorych, płci, aktywności biochemicznej choroby i postaci histologicznej. Obliczono wartość diagnostyczną testu za pomocą analizy ROC. Wyniki: Rozkład chorych HBV- i HCV-dodatnich nie różnił się istotnie statystycznie w poszczególnych grupach. W przewlekłym zapaleniu wątroby typu C, częstość chorych z prawidłowym poziomem AFP była istotnie większa w porównaniu z chorymi, u których wartość AFP wykraczała ponad normę (56/74 v. 18/74, p
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?