Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Poziom przeciwciał przeciwinsulinowych a wybrane parametry kliniczne i metaboliczne u dzieci i młodzieży w pierwszych dwóch latach chorowania na cukrzycę typu 1

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Olga Wegner | Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 1;
Start page: 41;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca typu 1 | dzieci | przeciwciała przeciwinsulinowe | insulinowrażliwość | wskaźnik masy ciała

ABSTRACT
Cel pracy: 1. Ocena przeciwciał przeciwinsulinowych (IA) w pierwszych 2 latach chorowania na cukrzycę typu 1 (DM1). 2. Analiza związku między IA a wybranymi parametrami klinicznymi i metabolicznymi. Materiał i metody: Przebadano 57 pacjentów (37 chłopców, 20 dziewcząt) w wieku 7,6-17,9 roku (średnia 13,2±2,4 roku), leczonych insulinami ludzkimi i/lub szybko działającymi analogami insuliny różnych firm. W pierwszym tygodniu choroby, po około 6 (N=57) i po 24 miesiącach (N=42) oceniono: resztkową insulinosekrecję, dobową dawkę insuliny, HbA1c, BMI i insulinowrażliwość. IA oznaczano metodą radioimmunoprecypitacji (wartości prawidłowe
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona