Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Practical Guidelines for chain-computerisation 15 jaar Platform Keteninformatisering: Praktische handreikingen

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J.H.A.M. Grijpink | M.G.A. Plomp

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 3;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
This article is available in English and DutchIn this special section, six members of the Platform offer guidelines and directions to chain workers, researchers and professionals from as many different angles.This collection of articles highlights in a special way that so many professionals and researchers have been working together for 15 years to better large-scale information infrastructures. Opposite many disappointing experiences there is this valuable moment that inspires us to continue on this path!Dit artikel is beschikbaar in hetĀ Engels en het NederlandsIn deze special sectie hebben zes leden van het Platform enkele uitgangspunten en suggesties beschreven vanuit evenveel verschillende invalshoeken. Ze bieden handreikingen voor ketenwerkers, onderzoekers en professionals.Deze bundel artikelen markeert op een bijzondere wijze dat zo veel professionals en wetenschappelijk onderzoekers al 15 jaar samen werken aan betere grootschalige informatie-infrastructuren. Tegenover teleurstellende ervaringen staat een waardevol moment als dit, ter inspiratie om op deze weg verder te gaan!
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?