Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Praktikerperspektivet og oplevet evidens – nye veje til forståelse af evidens?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Lillith Olesen Løkken | Ole Michael Spaten

Journal: Coaching Psykologi : the Danish Journal of Coaching Psychology
ISSN 2244-9698

Volume: 2;
Issue: 1;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
Med udgangspunkt i en fremstilling af den fremherskende (medicinske) forståelse af evidensbegrebet vilartiklen diskutere formålet med evidens i den psykologiske praksis. Begreber som ’praksisbaseret evidens’ og’oplevet evidens’ vil blive fremstillet og sat i forhold til det klassiske evidensbegreb. Med et kritisk lys på evidenshierarkier,som kan føre til en forsnævret virksomhed i forhold til såvel forskning som praksis, diskuteressåkaldte ’endegyldige sandheder’ i forhold til det unikke og kontekstbundne. Fra praktikerperspektivet plæderesendelig for at der anvendes et bredere evidensbegreb i psykologisk praksis og nogle af de udfordringervi må være opmærksomme på fremover.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?