Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Prebiotyki w nieswoistych zapaleniach jelit

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jarosław Walkowiak | Sławomira Drzymała

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 2;
Start page: 165;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: prebiotyki | mikroflora jelitowa | nieswoiste zapalenia jelit

ABSTRACT
Wśród istotnych chorób jelita grubego wymienić niewątpliwie należy nieswoiste zapalenia jelit (nzj). Mimo postępu badań etiologia choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego nadal pozostaje niewyjaśniona. Trudno też mówić o możliwościach przyczynowego i skutecznego leczenia tych chorób. Duży nacisk kładzie się na fakt, że za rozwój nzj odpowiada m.in. przełamanie mechanizmu bariery śluzówkowej. Prebiotyki - czyli oligosacharydy (głównie pochodne galaktozy i fruktozy) - nie tylko pobudzają wzrost i aktywność wybranych szczepów bakteryjnych, będąc dla nich substancją odżywczą, ale również pośrednio powodują zahamowanie rozwoju szczepów patogennych. Co więcej, za pomocą odpowiednio dobranego rodzaju prebiotyku można modulować ilościowy i jakościowy skład krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, powstających w wyniku fermentacji bakteryjnej w jelicie grubym. Kwasy te wykorzystywane są do odżywiania kolonocytów, stymulują także ich wzrost i różnicowanie. Znacząca większość doświadczeń opisujących wpływ prebiotyków na stan zapalny jelit przeprowadzona została w modelach zwierzęcych. Ich wyniki jednoznacznie sugerują pozytywny wpływ zastosowanej interwencji. Do chwili obecnej przeprowadzono tylko kilka otwartych badań klinicznych u ludzi. Oceniano w ich trakcie efekt skojarzonej podaży prebiotyku i terapii konwencjonalnej. Podaż prebiotyków prowadziła do złagodzenia objawów klinicznych choroby oraz do poprawy parametrów endoskopowych. Otrzymane wyniki są bardzo obiecujące, jednak bez randomizowanych badań klinicznych trudno dziś jednoznacznie przesądzać o docelowych możliwościach terapii chorób zapalnych przewodu pokarmowego z zastosowaniem prebiotyków.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?