Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Prenatalna diagnostyka kardiologiczna

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maria Respondek-Liberska

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 161;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ultrasonografia płodu | echokardiografia płodu | wada serca | częstoskurcz nadkomorowy

ABSTRACT
Częstość występowania wad wrodzonych serca u noworodków ocenia się na 8:1000, natomiast u płodów jest ona trzykrotnie wyższa i wynosi około 24:1000. Większość wad wrodzonych serca powstaje w okresie trwania embriogenezy, między 22 a 53 dniem od zapłodnienia. Większość z nich przebiega w sposób „niemy” w czasie trwania ciąży, zazwyczaj u młodych, zdrowych kobiet, tzw. niskiego ryzyka położniczego. W pracy omówiono zasady przeprowadzenia ultrasonograficznych przesiewowych badań położniczych z uwzględnieniem oceny serca płodu oraz zasady przeprowadzania celowanego badania echokardiograficznego w ośrodku referencyjnym. Podano rodzaje prenatalnej diagnozy kardiologicznej, występującej zarówno w ciąży pojedynczej, jak i specyficzne rozpoznania kardiologiczne dla ciąży mnogiej. Wymieniono wady serca, które można zdiagnozować przed urodzeniem oraz podano wskazania tzw. planowe oraz pilne do wykonania badania echokardiograficznego płodu.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions