Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Prenatalne podejrzenie wady wrodzonej układu moczowego - zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej co do postępowania po urodzeniu

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marcin Tkaczyk | Piotr Adamczyk | Michał Brzewski | Anna Cieślak-Puchalska | Piotr Czarniak | Lidia Hyla-Klekot | Piotr Gastoł | Andrzej Gołębiewski | Piotr Kaczmarek | Katarzyna Kiliś-Pstrusińska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 3;
Start page: 183;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wady wrodzone układu moczowego | zalecenia | diagnostyka | niemowlęta | dzieci

ABSTRACT
Wady wrodzone układu moczowego stanowią drugą co do częstości grupę wad podejrzewanych w wyniku przesiewowej diagnostyki kobiet ciężarnych. Właściwe zaplanowanie postępowania po urodzeniu przyczynia się do wyłonienia grupy wysokiego ryzyka zakażeń i postępu choroby nerek oraz grupy łagodnych i przemijających zmian w obrazie ultrasonograficznym, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia dziecka. Diagnostykę rozpoczynają neonatolodzy i pediatrzy, którzy potrzebują jasnych wskazówek co do postępowania. W odpowiedzi na taką potrzebę Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej przygotowało dla lekarzy zajmujących się diagnostyką pourodzeniową wad wrodzonych układu moczowego zalecenia, których podsumowanie zostało zaprezentowane w niniejszej pracy.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona