Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Prikaz knjige- HENDIKEP KAO KULTURNA TRAUMA: HISTORIZACIJA IZGLEDA, TIJELA I SVAKODNEVNIH ISKUSTAVA DEPRIVIRANIH OSOBA Darja Zaviršek

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kristina Urbanc

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 121;
Date: 2001;
Original page
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program