Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PRIKAZ NEKIH MODELA INSTITUCIONALNOG TRETMANA POČINITELJA KAZNENIH DJELA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Danko Bakić

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 35;
Date: 2001;
Original page

Keywords: tretman | počinitelj kaznenog djela | socijalna reintegracija

ABSTRACT
U radu se daje pregled raznih modela institucionalnog tretmana počinitelja kaznenih djela koji su se pojavili otkako je taj model nakon II svjetskog rata zadobio mjesto dominantne znanstvene paradigme u ovom području. Uz razmatranje teorijskih postavki svakog modela navode se i kritičke primjedbe kojima su neki od tih modela bili izloženi, te rezultati istraživanja kojima su evaluirani s obzirom na uspješnost socijalne reintegracije klijenata na kojima su primjenjivani.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?