Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Prikaz skupa: ULOGA OBRAZOVANJA U SMANJENJU POSLJEDICA SIROMAŠTVA NA DJECU U ZEMLJAMA U TRANZICIJI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marijana Kletečki Radović

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 15;
Issue: 2;
Start page: 355;
Date: 2008;
Original page
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions