Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Prilog poznavanju etnokonfesionalnih promjena u Podravini u XVII. stoljeću

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hrvoje Petrić

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 11;
Issue: 18;
Start page: 277;
Date: 2007;
Original page

Keywords: etnokonfesionalne promjene | pravoslavni | katolici | Podravina | vjerska povijest

ABSTRACT
Jedno od najtežih razdoblja za prostor Podravine i njene stanovnike je period XVII. stoljeća kada dolazi do brojnih negativnih društvenih i demografskih promjena te migracijskih valova izazvanih osmanskim prodorima koji su izazvali velike promjene u etničkom i vjerskom sastavu stanovništva Podravine. U Koprivnici je bila organizirana protuosmanska utvrda koja je osiguravala kontinuitet naseljenosti i jezgru relativno sigurnijeg područja.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?