Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PRIMJENA MEĐUNARODNIH STANDARDA I PREPORUKA U DJELOVANJU HRVATSKOG DRUŠTVA PREMA DJECI I MLADIMA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dejana Bouillet

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 12;
Issue: 1;
Start page: 107;
Date: 2005;
Original page

Keywords: djeca i mladi s poremećajima u ponašanju | ljudska prava | međunarodni dokumenti | hrvatsko nacionalno zakonodavstvo

ABSTRACT
Cilj ovoga rada je osvrt na mogućnosti ostvarivanja prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju u hrvatskom društvu na ustavnoj, zakonskoj, institucionalnoj i praktičnoj razini. Osobito se analizira primjena međunarodnih standarda i preporuka za ovu skupinu djece i mladih, odnosno potreba razrade prevencije i zaštite djece i mladih od mogućeg odabira delinkventnog ponašanja, ustrojavanja progresivnog pravosuđa za maloljetne delinkvente, osiguravanja zaštite temeljnih prava za vrijeme boravka maloljetnika u socijalnim i pravosudnim institucijama i dr. Sadržaj rada ukazuje na necjelovitost mehanizama koji bi u Hrvatskoj osigurali potpunu zaštitu i korištenje postojećih prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju. Stoga se predlaže dosljedna provedba postojećih zakona, zakonsko uređivanje sustava izvršenja sankcija prema maloljetnicima, zapošljavanje dovoljnog broja stručnjaka u svim institucijama namijenjenih djeci i mladima, maksimalna realizacija nacionalnih programa i strategija na lokalnim razinama, te poduzimanje svih mjera koje podržavaju obitelji u kvalitetnoj realizaciji njihove odgojne funkcije.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program