Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Próba skojarzonego wykorzystania przeciwciał antycytrulinowych III generacji (aCCP3 klasy IgG/IgA), czynników reumatoidalnych w klasach IgM, IgG i IgA oraz rezonansu magnetycznego i ultrasonografii stawów w diagnostyce młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Zbigniew Żuber | Mariusz Korkosz | Małgorzata Sobczyk | Dorota Turowska-Heydel | Katarzyna Kurdziel | Joanna Sulicka

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 3;
Start page: 159;
Date: 2010;
Original page

Keywords: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów | przeciwciała antycytrulinowe | czynnik reumatoidalny | rezonans magnetyczny

ABSTRACT
Cel pracy: Ustalenie przydatności oznaczania w surowicy aCCP3(tzw. III generacji) w klasie IgG i IgA w skojarzeniu z oznaczaniemczynników reumatoidalnych (RF) klasy IgG, IgA i IgM w rozpoznawaniumłodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS)u dzieci z niezróżnicowanym zapaleniem stawów. Materiał i metody: Ustalono następujące kryteria zakwalifikowaniado badania: wiek < 18. roku życia, wykrycie choroby < 16. rokużycia, zapalenie jednego lub więcej stawów, początek zapaleniastawów > 6 tyg., wyłączenie chorób z listy wykluczeń. U 11 pacjentówoznaczono w surowicy czynniki reumatoidalne w klasie IgM,IgG i IgA oraz przeciwciała antycytrulinowe w klasach IgG (aCCPII generacji) oraz IgG/IgA (aCCP III generacji). U 6 pacjentów wykonanoUSG zajętych stawów; w 4 najbardziej wątpliwych diagnostycznieprzypadkach wykonano badanie MR. Wyniki: Dodatniego wyniku aCCP2 IgG (> 20 j./ml) nie stwierdzonou żadnego z badanych dzieci; średnie stężenie wynosiło4,85 j./ml; u żadnego dziecka nie otrzymano również dodatniegowyniku aCCP3 IgG/IgA (> 20 j./ml), a średnie stężenie wyniosło1,91 j./ml. W badanej grupie uzyskano natomiast dodatnie wartościRF (> 6 j./ml) w różnych klasach. W klasie IgM wynik powyżej6 j./ml miało 8 pacjentów; średnie stężenie wynosiło 20,97 j./ml.Dla RF IgA średnie stężenie wynosiło 22,85 j./ml, a wartości dodatnie(> 6 j./ml) obserwowano u 6 pacjentów. Dla RF w klasie IgG,obecnego u 4 pacjentów z badanej grupy, średnie stężenie wyniosło6,48 j./ml. U 6 dzieci, u których wykonano badanie USG zajętychstawów, nadżerki wykazano u 2 w stawach rąk. Badanie MRrąk wykonano w 4 najbardziej wątpliwych diagnostycznie przypadkach,a zmiany o typie nadżerek wykazano tylko u 1 dziecka. Wnioski: 1. Przeciwciała antycytrulinowe III generacji (IgG/IgA) –o wyższej swoistości i czułości niż przeciwciała II generacji (IgG) –nie znajdują zastosowania w algorytmie diagnostycznym MIZS.2. W wątpliwych przypadkach MIZS wykonanie badania MR lubUSG stawów może potwierdzić obecność objawów niemożliwychdo wykrycia w klasycznym badaniu radiologicznym.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?