Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu hiperoksalurii i kamicy szczawianowo-wapniowej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agata Spadło | Magdalena Kowalewska-Pietrzak | Wojciech Młynarski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 3;
Start page: 218;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: hiperoksaluria | kamica moczowa | Oxalobacter formigenes | pałeczki kwasu mlekowego

ABSTRACT
Prawidłowa flora jelitowa ma kluczowe znaczenie w metabolizmie szczawianów. Jej zniszczenie, np. w wyniku antybiotykoterapii, skutkuje nadmiernym wchłanianiem szczawianów i w konsekwencji hiperoksalurią, która jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia kamicy szczawianowo-wapniowej. Bakterie Oxalobacterformigenes są beztlenowcami, wchodzącymi w skład prawidłowej flory jelitowej i utylizującymi szczawiany zawarte w pożywieniu. Ostatnie lata przyniosły odkrycie, iż także niektóre szczepy pałeczek kwasu mlekowego są wyposażone w enzymy metabolizujące szczawiany. Pojawiły się pierwsze, nieliczne doniesienia dotyczące zastosowania bakterii z rodzaju Lactobacillus w leczeniu hiperoksalurii.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions