Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Problemy diagnostyczne na podstawie obserwowanego przypadku chorej z nużliwością mięśni prążkowanych, współwystępowaniem zespołu toczniopodobnego i rozpoznaną boreliozą

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Antoni Hrycek | Ryszard Braczkowski

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 5;
Start page: 349;
Date: 2010;
Original page

Keywords: nużliwość mięśni prążkowanych | toczeń rumieniowaty układowy | zespół toczniopodobny | borelioza | współwystępowanie

ABSTRACT
Współistnienie u tego samego chorego dwóch lub więcej choróbz autoagresji nie jest zjawiskiem rzadkim. Najczęściej z innymichorobami współwystępuje toczeń rumieniowaty układowy (TRU).Nużliwość mięśni prążkowanych jest chorobą, której współistnieniez TRU nie jest zbyt częste, lecz sporadycznie pojawiały się jużopisy takich przypadków.W niniejszej pracy przedstawiono opis chorej z rozpoznaną nużliwościąmięśni prążkowanych, u której wykonano tymektomię i pokilkunastu latach od tego momentu rozpoznano zespół toczniopodobny.Dołączenie się boreliozy jeszcze bardziej skomplikowałoobraz kliniczny choroby. W pracy przedstawiono trudności diagnostyczne,jakie wystąpiły w obserwowanym przypadku.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions