Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Problemy diagnostyczne u dzieci z obturacyjnymi zaburzeniami oddychania podczas snu

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Magdalena Maria Łapienis | Danuta Gryczyńska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 35;
Issue: 4;
Start page: 218;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: chrapanie | bezdechy senne | przerost migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego

ABSTRACT
Obturacyjne zaburzenia oddychania występują u dzieci w każdym wieku. Strukturalne przyczyny obturacyjnych zaburzeń oddychania podczas snu mogą znajdować się na jednym lub kilku poziomach górnych dróg oddechowych. Często miejsce obturacji ściśle związane jest z wiekiem dziecka. U dzieci do 7 r.ż. obturację wywołują najczęściej przerośnięte migdałki pod-niebienne i migdałek gardłowy. Do chorób wpływających na zaburzenia oddychania należą między innymi: choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa, otyłość, zaburzenia w obrębie twarzoczaszki, choroby nerwowo-mięśniowe, alergia i astma. Podczas snu obserwowane jest: chrapanie, bezdechy oraz częste przebudzenia. Powikłaniami obturacji górnych dróg oddechowych są: wada wymowy, zaburzenia neuropoznawcze, zbyt niska masa ciała i opóźniony wzrost. Dlatego też tak ważne jest wczesne rozpoczęcie diagnostyki i leczenia. Diagnostyka opiera się na badaniu przedmiotowym, podmiotowym oraz na badaniach wykonywanych w czasie czuwania i snu dziecka. Złotym standardem, na podstawie którego rozpoznawane są obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu, jest badanie polisomnograficzne. Leczeniem z wyboru w tej grupie pacjentów jest adenotonsillektomia.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions