Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Problemy diagnostyki różnicowej u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Sulkowska | Bronisław Sulkowski | Mikołaj Majkowicz | Bogusław Borys | Andrzej Jasiński | Andrzej Kryszewski

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 10;
Issue: 3;
Start page: 247;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zespół jelita nadwraoliwego | diagnostyka

ABSTRACT
Szybkie, pewne i bezpieczne postawienie rozpoznania zespołu jelita nadwrażliwego (z.j.n.) ma duże znaczenie z powodu rozpowszechnienia zespołu oraz niepokoju pacjentów o stan swojego zdrowia. Wyodrębnienie z.j.n. z dużej grupy zaburzeń czynnościowych jelit jest możliwe dzięki precyzyjnie określonej definicji zespołu oraz aktualnie obowiązującym kryteriom rozpoznawczym - tzw. kryteriom rzymskim II (Rome II). Zostały one sformułowane w taki sposób, że rozpoznanie z.j.n. opiera się w głównej mierze na danych zebranych w czasie wywiadu lekarskiego, popartego badaniem fizykalnym. Problemy spotykane w trakcie prowadzenia diagnostyki spowodowane są m.in. nieścisłościami w opisie objawów klinicznych przez pacjentów oraz występowaniem tzw. objawów pozajelitowych z.j.n. - mogą one utrudnić i opóźnić postawienie właściwego rozpoznania. Bardzo istotne są też dane dotyczące przebytych zabiegów chirurgicznych oraz ich efektów, ponieważ nie wszystkie zabiegi operacyjne przeprowadzane w tej grupie chorych są uzasadnione. Bardzo ważne jest ustalenie zakresu i rodzaju wykonywanych badań dodatkowych. W razie istnienia jakichkolwiek wątpliwości diagnostycznych, progresji lub zmiany charakteru dolegliwości, starszego wieku pacjentów (powyżej 45 r.ż.) lub zakwalifikowania ich do grupy podwyższonego ryzyka rozwoju raka jelita grubego, konieczne jest wykonanie kolonoskopii oraz indywidualnie rozpatrywane rozszerzenie zakresu badań diagnostycznych. Postawienie rozpoznania, wyjaśnienie istoty choroby oraz uspokojenie pacjenta jest w z.j.n. ważnym środkiem terapeutycznym.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona