Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Problemy w rozpoznawaniu chorób nowotworowych u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Danuta Perek

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 3;
Start page: 209;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nowotwory u dzieci | problemy diagnostyczne

ABSTRACT
Choroby nowotworowe wieku dziecięcego, choć rzadko występujące, stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonu w tej grupie wiekowej. W ciągu ostatniego 30-lecia nastąpiła znaczna poprawa wyników leczenia, która od lat 90. XX w. uległa wyraźnej stagnacji. Intensyfikacja chemioterapii z wprowadzeniem nowych leków i ich połączeń oraz doskonalenie metod leczenia wspomagającego nie owocuje już dalszym postępem. Wobec braku metod prewencji pierwotnej, aby uzyskać lepsze wyniki leczenia, konieczne jest wczesne rozpoznawanie choroby. Utrudniająje niespecyficzne wczesne objawy rozwijającego się nowotworu, brak ich znajomości wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, bardzo szybki rozwój choroby i brak uznanych metod badań przesiewowych. Ponadto rośnie liczba ozdrowieńców po chorobie nowotworowej w wieku dziecięcym, których problemy zdrowotne i psychospołeczne są nowe dla podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Konieczne jest intensywne szkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów pod kątem identyfikacji wczesnych objawów choroby nowotworowej u dzieci, oraz znajomości odległych następstw leczenia przeciwnowotworowego.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona