Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Próby korelacji serologicznych markerów celiakii ze stopniem zaniku kosmków jelitowych, wiekiem i płcią pacjentów z celiakią

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Maria Łukasik | Jadwiga Sulej | Jacek Karpe | Daniel Sabat | Alicja Żabka | Małgorzata Barć-Czarnecka | Jarosław Kwiecień | Anna Janicka | Wojciech Pieniążek | Elżbieta Łukasik

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 3;
Start page: 269;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: celiakia | IgAEmA | tTGAb

ABSTRACT
Celem pracy była próba korelacji miana przeciwciał p-endomysium (IgAEmA) i p-transglutaminazie tkankowej (tTGAb) oraz stopnia zaniku kosmków na różnych etapach diagnostyki celiakii u pacjentów w różnym wieku. W pracy wykazano dużą zgodność dodatnich i ujemnych wyników badań serologicznych we wszystkich grupach diagnostycznych. Nie wykazano natomiast korelacji pomiędzy wartościami tTGAb i IgAEmA.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program