Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Profesor László Czirják został wybrany członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Eugeniusz J. Kucharz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 2;
Start page: 146;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Decyzją Zarządu Głównego PolskiegoTowarzystwa Reumatologicznego,przyjętą 24 lutego 2011 r.w Warszawie, profesor László Czirjákotrzymał tytuł członka honorowegoPolskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions