Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Professor G.T.S. Eiselen

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J. A. van Eeden

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 28;
Issue: 5;
Start page: 265;
Date: 1960;
Original page

ABSTRACT
In 1957 het daar reeds, uit die penvan prof. J. Chr. Coetzee, ’n lewenskets verskyn van die man na wie deur sowel sy studente as sy junior kollegas met toegeneëntheid as prof Eisie verwys word.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?