Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Profilaktyka alergii pokarmowej - hydrolizaty, probiotyki i prebiotyki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Inga Adamska | Kinga Kupczyk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 47;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: profilaktyka | alergia pokarmowa | hydrolizaty | probiotyki | prebiotyki

ABSTRACT
Głównym celem profilaktyki alergii są działania zapobiegające jej rozwojowi wśród dzieci o zwiększonym ryzyku zachorowania. Pierwotne działania profilaktyczne obejmują dzieci obciążone atopią, także w okresie życia wewnątrzmacicznego, u których nie doszło jeszcze do kontaktu z alergenem. Profilaktyka wtórna ma na celu zapobieganie klinicznej manifestacji alergii u już uczulonego dziecka. Wczesne postępowanie prewencyjne stosowane u noworodków i niemowląt zapobiega występowaniu zaostrzeń choroby, rozwojowi polialergii pokarmowej oraz manifestacji wielonarządowej. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP) oraz ekspertów Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) stosowanie diety eliminacyjnej w czasie ciąży lub laktacji jest nieuzasadnione, gdyż nie wpływa na zmniejszenie częstości czy ciężkości chorób alergicznych u dziecka. Najlepszym sposobem zapobiegania alergii jest wyłączne lub pełne karmienie piersią przez pierwsze 4-6 miesięcy życia dziecka. Jeżeli niemowlę z obciążeniem rodzinnym alergią musi być dokarmiane lub niemożliwe jest karmienie naturalne według zaleceń EAACI i AAP należy przez pierwsze 4-6 miesięcy stosować preparaty o udokumentowanej badaniami klinicznymi zmniejszonej alergenowości. Według zaleceń EAACI należy unikać podawania pokarmów uzupełniających w pierwszych 4 miesiącach życia. Nie istnieją przekonywujące dowody naukowe, które stwierdzają, iż opóźnione wprowadzanie pokarmów potencjalnie alergizujących zapobiega wystąpieniu alergii pokarmowej. Prebiotyki i probiotyki mogą odgrywać ważną rolę w profilaktyce alergii przez wzmocnienie bariery śluzówkowej jelita dla alergenów dostających się do przewodu pokarmowego oraz przez stymulację limfocytów regulatorowych reakcji zapalnej.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona