Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Projektpædagogik og samarbejdskompetencer – er der en sammenhæng?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Gerd Christensen

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 58;
Date: 2006;
Original page

ABSTRACT
Nærværende artikel debatterer, hvorvidt det projektarbejde, der udføres i uddannelsessammenhæng kan hævdes at give de samarbejdskompetencer, som ofte anvendes som argumentation for indførelse heraf. Artiklen bygger på empiriske undersøgelser af projektarbejdet, sådan som det indgår i videregående uddannelser og de temaer, det herigennem har været muligt at få indblik i. Dette omfatter blandt andet de måder, hvorpå 'samarbejde' forstås af de studerende under forudsætning af idealer om 'deltagerstyring' og 'fællesledelse'. Endelig bliver der spurgt til, hvorvidt projektarbejdsformen i uddannelsessammenhæng med fordel kan lade sig inspirere af den måde, hvorpå projekter organiseres i en arbejdsmæssig kontekst.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions