Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Prometno logistični terminal v Ljubljani. Vpliv lokacijskih meril na prostorsko in funkcionalno zasnovo

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Gregor Čok

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 12;
Issue: 2;
Start page: 80;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: gospodarske cone | reciklaža prostora | promet | logistika | prometni terminal | centralnost | razpršenost

ABSTRACT
V Sloveniji imamo veliko zapuščino t. i. industrijskih con, ki so bile v minulem planskem gospodarstvu locirane in dimenzionirane za potrebe lokalne industrije. Velika večina je ostala prostorsko neizkoriščena ter delno opremljena z osnovno tehnično infrastrukturo. Glede na številnost in obseg razpoložljivih površin se postavlja vprašanje o smiselnosti obremenjevanja novih lokacij z različnimi prostorsko potratnimi vsebinami. V članku je prikazana možna uporaba sedanjih zmogljivosti pri gradnji ljubljanskega prometno-logističnega terminala. Predstavljena je metodologija vrednotenja potencialnih lokacij z novimi gospodarskimi in prostorskimi lokacijskimi merili.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?