Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Propovjedaonica crkve Blažene Djevice Marije - Kraljice sv. Krunice u Remetincu − Konzervatorsko-restauratorska studija

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Velimir Ivezić

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 13;
Issue: 20;
Start page: 105;
Date: 2009;
Original page

Keywords: Remetinec | propovjedaonica | pavlini | konzervatorsko-restauratorska istraživanja

ABSTRACT
Propovjedaonica je u crkvu impostirana 1710. godine kao donacija pukovnika Pavla Patačića od Zajezde. Jedna je od propovjedaonica visoke umjetničke vrijednosti toga vremena, kako po tipologiji lica i tretmanu draperije skulptura prikazanih u živom i pokrenutom kontrapostu tako i po obradi bujne ornamentike akantusova lišća i girlandama od cvijeća i voćnih plodova. Prema usporedbi tipoloških srodnika nije nikako za isključiti djelovanje vrsnih pavlinskih majstora 18.st. i na propovjedaonici remetinečke, nekoć franjevačke, crkve. Ova je osobita propovjedaonica s početka 18. st. jedna od najreprezentativnijih među propovjedaonicama u Hrvatskoj iz toga doba. Najviši dio baldahina datira iz 1953. god. i prema procjeni proporcionalnih odnosa preširok je i previsok za cca 10 cm. Tipološki srodnici ili stilske paralele mogu se tražiti u plastici baroknoga drvorezbarstva nešto mlađe propovjedaonice u pavlinskom Olimju, ali su prisutne paralele i na nekom drugom crkvenom inventaru sjeverozapadne Hrvatske. Komparativna istraživanja izvorne polikromije su ukazala na činjenicu da girlandni ukrasi imaju dodirnih točaka sa girlandama na oltaru sv. Antuna Padovanskog iz crkve u Remetincu, a jako podsjećaju i na sličan motiv girlandi slikanih na konkavnom dnu franjevačke, također crne, propovjedaonice u Varaždinu. S obzirom na tu činjenicu i s obzirom na neke druge sličnosti (školjkasti ukrasi u nišama, imitacija ebanovine i ujednačenje polikromije s oltarima…), očito je da je propovjedaonica u nekim tipološkim crtama srodna i s ranijom maniristički koncipiranom propovjedaonicom (oko 1670. god.) franjevačke crkve u Varaždinu. To su potvrdila recentna istraživanja i konzervatorsko-restauratorski radovi na obje propovjedaonice.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions