Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE PROSESS OF LANGUAGE CHANGING IN KARAKEÇILIS OF ŞANLIURFA
ŞANLIURFA KARAKEÇİLİLERİNDE DİL DEĞİŞTİRME SÜRECİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Serdar YAVUZ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 2358;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Karakeçilis | language | bilingualism | language changing | linguistics. Karakeçililer | dil | iki dillilik | dil değiştirme | dilbilim.

ABSTRACT
In this work we study on Karakeçilis and the dialect of Karakeçili which is a part of Turskishness and the dialects of Turkey Turkish in the light of “relations of language, bilingualism and language changing”. By using these concepts in the light of some data, to emphasize on the reasons for language changing and to determine the point of Karakeçili’s dialect in this process have formed the major aim of this work. After Karakeçili tribe, of which Ertuğrul Gazi was a member, came to Anatolia, they settled in Siverek (Şanlıurfa), Karakeçili (Kırıkkale), Söğüt (Bilecik) regions respectively. The language and the change of language of the geopraphy where they settled had very remarkable qualities. Some ballads of Karakeçili started to be sung in Kurdish language and Kurdish language was used as mother tongue in those ballads in time by ignoring its own language.In this work it is worked only on the “bilingualism and language changing” process and the cultural assimilation of Karakeçilis who forgot his own language and started using Kurdish. Bu çalışmada dil ilişkileri, iki dillilik ve dil değiştirme kavramları ışığında Türklüğün ve Türkiye Türkçesi ağızlarının bir parçası olan Karakeçililer ve Karakeçili ağzı üzerinde durulmuştur. Bu kavramları kullanarak ortaya konan bir kısım veriler ışığında, dil değişimine neden olan etkenler üzerinde durmak ve Karakeçili ağzının bu süreçteki yerini tespit etmek bu çalışmanın asıl amacını oluşturmuştur. Ertuğrul Gazi’nin mensubu bulunduğu Karakeçili aşiretinin Anadolu’ya geldikten sonra sırasıyla Siverek (Şanlıurfa), Karakeçili (Kırıkkale), Söğüt (Bilecik) bölgelerine yerleşmiştir. Yerleştikleri bu coğrafya düzleminde kullanılan dil ve dilin değişimi dikkat çekici özellikler taşımaktadır. Bir kısım Karakeçili Türkü zaman içerisinde kendi dilini terk ederek onun yerine Kürtçeyi anadil olarak kullanmaya başlamıştır. Bu çalışmada sadece öz dilini unutup Kürtçeyi kullanmaya başlayan Karakeçililerin “iki dillilik” ve “dil değişim” süreci ve uğradığı kültürel kimlik erozyonu üzerinde durulmuştur.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions