Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przeciwciała przeciwko białku p53 w surowicy krwi chorych z nowotworami przewodu pokarmowego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dariusz Bielicki

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 10;
Issue: 5;
Start page: 431;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nowotwory przewodu pokarmowego | przeciwciała anty p53 | badania follow-up

ABSTRACT
W 1982 r. Crawford i wsp. stwierdzili przeciwciała przeciwko białku p53 w surowicy krwi chorych z rakiem sutka. Zaistniała więc możliwość analizy zmian genu p53 za pomocą prostych i relatywnie tanich testów serologicznych. W ostatnich latach przeciwciała przeciwko białku p53 są badane u ludzi z nowotworami złośliwymi w celu oceny częstości występowania i wpływu na rokowanie oraz monitorowania przebiegu choroby. Próbuje się również wykorzystać je do wczesnego wykrycia nowotworu u osób ze zwiększonym ryzykiem zachorowania. Celem niniejszego opracowania jest analiza opublikowanych danych dotyczących wykorzystania przeciwciał anty p53 w diagnostyce, prognozowaniu przebiegu i monitorowaniu terapii nowotworów przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?