Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) w diagnostyce celiakii

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jacek Kasner | Krystyna Karczewska | Jadwiga Sulej | Jolanta Porębska | Alicja Żabka | Anna Janicka | Małgorzata Barć-Czarnecka | Daniel Sabat

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 4;
Issue: 3;
Start page: 269;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: celiakia | przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej

ABSTRACT
Celem pracy było porównanie wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej -IgAtTGAb, przeciwciał przeciwko endomysium mięśni gładkich - EMA oraz oceny morfologicznej kosm-ków u pacjentów na różnych etapach diagnostyki i leczenia celiakii. W latach 2000-2002 badaniom poddano 150 osób. Wśród badanych wyróżniono grupę z podejrzeniem celiakii, w trakcie jej leczenia, po reprowokacji glutenem oraz grupę krewnych I stopnia chorych na celiakię. Stwierdzono, że zgodność wyników oceny morfologicznej wycinków jelita cienkiego i przeciwciał EMA z wynikami IgAtTGAb uzyskano w 87,5% badanych w grupie z podejrzeniem celiakii. U pacjentów poddanych reprowokacji zgodność ta wyniosła 80%. Wysokim mianom IgAEmA i znacznym zanikom kosmków towarzyszą wysokie wartości IgAtTGAb.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program