Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przekrojowa, jednoośrodkowa ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci na podstawie stężenia HbA1c

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Wojciech Fendler | Anna Ciepiela | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 4;
Start page: 243;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca typu 1 | dzieci | hemoglobina glikowana A1c | kontrola metaboliczna

ABSTRACT
Wprowadzenie: Hemoglobina glikowana (HbA1c) jest wskaźnikiem wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 (T1DM) i prognostykiem rozwoju powikłań mikronaczyniowych choroby. Cel pracy: Przeprowadzenie aktualnej, jednoośrodkowej, przekrojowej oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży na podstawie wartości stężeń HbA1c. Materiał i metody: Badaniem objęto 473 pacjentów w wieku 2,4-18 lat (średnia 13,3±3,7 roku) chorujących na T1DM dłużej niż 6 miesięcy (od 0,8 do 16,5 roku; średnia 5,8±3,5 roku), leczonych metodą wielokrotnych iniekcji lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny. W analizie uwzględniono wyniki ostatniego dla każdego pacjenta badania stężenia HbA1c wykonanego przed listopadem 2009 r. (od czerwca do października) oraz wyniki wszystkich oznaczeń stężeń HbA1c wykonanych w badanej grupie w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy (od listopada 2008 do października 2009 r.). Stężenie HbA1c oznaczano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC; wartości referencyjne dla osób zdrowych 4,3-5,7%). Wyniki: Średnie stężenie HbA1c (±SD) w badanej grupie wynosiło 7,4±1,3% (mediana i zakres (25-75%): 7,1% (6,6%-7,9%). U 113 (23,9%) pacjentów stężenie HbA1c wynosiło ≰6,5% (idealna kontrola metaboliczna), u 195 (41,2%) od 6,5 ≰7,5% (satysfakcjonująca kontrola metaboliczna), u 165 (34,9%) >7,5% (niesatysfakcjonująca kontrola metaboliczna). Stwierdzono istotne statystycznie dodatnie korelacje pomiędzy stężeniem HbA1c a wiekiem pacjentów (R=0,23; p
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona