Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przemiany reaktywnych form tlenu w doświadczalnym, stresowym modelu uszkodzeń błony śluzowej żołądka

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sławomir Kwiecień | Michał W. Pawlik | Tomasz Brzozowski | Wiesław W. Pawlik | Stanisław J. Konturek

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 17;
Issue: 3;
Start page: 234;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: błona śluzowa żołądka | reaktywne formy tlenu | peroksydacja lipidów | dysmutaza ponadtlenkowa | glutation

ABSTRACT
Reaktywne formy tlenu mają wysoką chemiczną reaktywność spowodowaną obecnością niesparowanego elektronu w ich cząsteczkach. Dlatego też powodują powstawanie uszkodzeń tkankowych, które są w szczególności efektem utlenienia lipidów. Nadtlenki lipidów są metabolizowane do malonylodialdehydu (MDA) i 4-hydroksynonenalu (4-HNE). Wzrost stężenia MDA i 4-HNE wskazuje na uszkodzenie tkanek zależne od reaktywnych form tlenu. Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) jest głównym enzymem, który neutralizuje reaktywne formy tlenu do mniej szkodliwego nadtlenku wodoru. Spadek aktywności SOD związany jest z niewydolnością mechanizmów obronnych i prowadzi do powstawania uszkodzeń tkankowych. Nadtlenek wodoru jest dalej metabolizowany do wody, w obecności zredukowanego glutationu (GSH). Spadek poziomu GSH ma niekorzystne konsekwencje dla zdolności komórek do obrony antyoksydacyjnej. Błona śluzowa żołądka, w warunkach stresowych, wykazuje zwiększenie natężenia procesu utleniania lipidów (wzrost MDA i 4-HNE), jak również spadek aktywności SOD i stężenia GSH. Te wskaźniki wydają się być użyteczne w zrozumieniu patomechanizmów powstawania uszkodzeń błony śluzowej żołądka w warunkach stresowych.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?