Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przerzut nerwiaka zarodkowego współczulnego do centralnego układu nerwowego u 8-letniej dziewczynki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Joanna Zawitkowska-Klaczyńska | Krzysztof Kątski | Teresa Odój | Hanna Wiśniewska-?lusarz | Jerzy R. Kowalczyk

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 34;
Issue: 1;
Start page: 60;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nerwiak zarodkowy współczulny | diagnostyka | lokalizacja | leczenie

ABSTRACT
Przedstawiamy przypadek 8-letniej dziewczynki leczonej w Klinice w latach 1997 - 1998 z powodu nerwiaka zarodkowego współczulnego. Uzyskano wówczas całkowitą remisję kliniczną i radiologiczną procesu rozrostowego. Po 2 latach od zakończenia leczenia pacjentkę przyjęto ponownie do Kliniki z objawami: senności, utraty masy ciała, zaburzeń widzenia, rozejścia szwów czaszkowych, dodatnich objawów oponowych. W badaniu MRI głowy stwierdzono guz w lewej okolicy skroniowo-potylicznej. Wykonano zabieg operacyjny usunięcia guza, a wynik badania histopatologicznego potwierdził przerzut neuroblastoma. Dziewczynka otrzymała chemioterapię wg Protokołu Leczenia Nowotworów Złośliwych OUN. Badania kontrolne wykonane po zakończonym leczeniu wykazały remisję procesu chorobowego, utrzymującą się rok.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil