Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przetoki odbytniczo-pochwowe

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jerzy Wojtysiak | Radzisław Trzciński | Adam Dziki | Piotr Ziemniak | Beata Pander

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 6;
Issue: 4;
Start page: 301;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przetoka odbytniczo-pochwowa | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Przetoka odbytniczo-pochwowa (p.o.p.) wymaga leczenia operacyjnego, jeśli nie ulega samoistnemu zamknięciu. Najczęściej powstaje w następstwie urazu okołoporodowego, po radioterapii w przebiegu raka szyjki macicy, endometrium lub odbytnicy, a także w chorobach zapalnych jelit. Rozpoznanie p.o.p. z reguły nie stwarza trudności. Istnieje wiele metod leczenia operacyjnego p.o.p., a wybór właściwej zależy od jej umiejscowienia, rozmiaru i etiologii. W pracy przedstawiono dziewięć pacjentek, które w latach 1997-1998 były leczone w II Klinice Chirurgicznej WAM w Łodzi. Chore z p.o.p. po radioterapii w przebiegu raka szyjki macicy kwalifikowano do wyłonienia sztucznego odbytu dwulufowego na esicy lub poprzecznicy. U jednej chorej zastosowano klej tkankowy. W przypadku p.o.p., która była następstwem przebicia się ropnia kryptowego, wykonano operację Hipokratesa. U dwóch pacjentek z poporodową p.o.p. wykonano wycięcie przetoki od strony odbytnicy i plastykę przegrody odbytniczo-pochwowej. U pozostałych dwóch pacjentek z poporodową p.o.p. wykonano operację z przesuniętym, uszypułowanym płatem śluzówkowym przedniej ściany odbytnicy. U pacjentek, u których wytworzono sztuczny odbyt dwulufowy, nastąpiła znaczna poprawa komfortu życia. U pozostałych sześciu pacjentek p.o.p. całkowicie się zagoiła. Na szczególną uwagę zasługuje zabieg z przesuniętym, uszypułowanym płatem śluzówkowym przedniej ściany odbytnicy. Nie upośledza on pooperacyjnego trzymania gazów i stolca, unika się zniekształceń kanału odbytu, pooperacyjny ból jest mniejszy, a gojenie przebiega szybciej.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona