Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przetrwała reakcja humoralna anty-GAD u dzieci z cukrzycą typu 1

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krystyna Wyka | Witalij Andrzejewski | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 4;
Start page: 237;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca typu 1 | przeciwciała anty-GAD | przeciwciała przeciwwyspowe ICA | przetrwała reakcja humoralna

ABSTRACT
Wprowadzenie: Przeciwciała anty-GAD są jednym z ważnych markerów reakcji humoralnej, potwierdzającym autoimmunologiczny charakter cukrzycy typu 1. Udział dekarboksylazy kwasu glutaminowego w procesie destrukcji wysp trzustkowych, po klinicznym rozpoznaniu choroby nie jest do końca poznany. Cel pracy: proszę uzupełnić Materiał i metody: W pracy badaniom poddano 121 dzieci chorych na cukrzycę typu 1, u których oceniono obecność reakcji anty-GAD oraz ICA (odpowiednio: 71,9% (87/121) i 80,2% (97/121)) w chwili rozpoznania choroby oraz po 9 latach jej trwania (43,8% (53/121) i 15,7%(19/121)). Wyniki: Przetrwałą obecność przeciwciał anty-GAD stwierdzono częściej u dziewcząt niż u chłopców (p

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions