Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przewidywanie wystąpienia remisji klinicznej na podstawie stężenia peptydu C u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Wojciech Młynarski | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski

Journal: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
ISSN 2081-237X

Volume: 13;
Issue: 2;
Start page: 71;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca typu 1 | dzieci | peptyd C | remisja kliniczna

ABSTRACT
Celem pracy było określenie parametrów osobniczych i metabolicznych warunkujących stężenie peptydu C oraz obecność częściowej remisji klinicznej w pierwszym roku trwania cukrzycy typu 1 u dzieci. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 197 pacjentów z cukrzycą typu 1 (84 dziewczynki i 113 chłopców, mediana wieku – 10,4 roku). Stężenie peptydu C było określane metodą radioimmunologiczną w momencie zachorowania oraz w 3, 6 i 12 miesiącu choroby. Wyniki: Mediana stężenia peptydu C w momencie zachorowania wynosiła 0,17 pmol/ml (0,11-0,32), wzrastała po 3 miesiącach (0,27 pmol/ml, 0,15-0,43; p〈0,001), a następnie ulegała obniżeniu i wynosiła 0,21 pmol/ml (0,1-0,34) w 6 miesiącu i 0,13 pmol/ml (0,05-0,26) po roku trwania choroby. Regresja logistyczna wykazała, iż młodszy wiek zachorowania, niskie pH i wyższe wartości HbA1c w momencie zachorowania są związane z niższym (〈0,28 pmol/ml) stężeniem peptydu C. Obecność częściowej remisji klinicznej stwierdzono u 31% dzieci. Pacjenci z remisją kliniczną choroby charakteryzowali się wyższym stężeniem peptydu C w pierwszych 6 miesiącach jej trwania, niż dzieci bez remisji. Dzięki zastosowaniu krzywej ROC uzyskano w momencie zachorowania wartość progową stężenia peptydu C do przewidywania wystąpienia częściowej remisji klinicznej w pierwszym roku trwania cukrzycy typu 1 (0,141 pmol/ml, AUC (95%CI) = 0,608 (0,53-0,68)). Wnioski: Wyższe stężenie peptydu C jest związane z obecnością częściowej remisji klinicznej podczas pierwszych 6 miesięcy trwania cukrzycy typu 1. Stężenie peptydu C w momencie zachorowania może być przydatne w prognozowaniu pojawienia się częściowej remisji klinicznej w pierwszym roku klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona