Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przyczyny przewlekłej biegunki u dzieci i młodzieży z prawidłową błoną śluzową jelita cienkiego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grażyna Bała | Hanna Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 7;
Issue: 1;
Start page: 29;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przewlekła biegunka | dzieci i młodzież

ABSTRACT
Wprowadzenie: Przewlekła biegunka (p.b.) stanowi znaczącą przyczynę hospitalizacji na oddziałach gastroenterologicznych i pediatrycznych. Cel pracy: Analiza przyczyn przewlekłej biegunki u dzieci i młodzieży, u których podczas badania histopatologicznego błony śluzowej jelita cienkiego nie stwierdzono zaniku kosmków. Materiał i metodyka: Analizie retrospektywnej poddano dokumentację 376 dzieci i młodzieży z przewlekłą biegunką, diagnozowanych i leczonych w Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Castroenterologii AM w Bydgoszczy w latach 1994-2002. Pacjentów podzielono na dwie grupy: do grupy I zakwalifikowano 197 dzieci w wieku do lat 2 (śr. wieku 16,5 miesiąca), w tym 106 chłopców i 91 dziewczynek, a do grupy II - 179 dzieci i młodzieży w wieku 3-17 lat (śr. wieku 7,45 roku), w tym 108 chłopcowi 71 dziewczynek. Odsetek hospitalizowanych dzieci i młodzieży z powodu przewlekłej biegunki w obu analizowanych grupach wiekowych wynosił od 1,4% w roku 2001 i 2002 do 7% i 6,5% w latach 1995 i 1996. W pozostałych analizowanych latach był zbliżony i wynosił od 2,2% do 3,4% (średnio 3%). Wyniki: W grupie I najczęstszą przyczyną przewlekłej biegunki były: IgE-zależna nadwrażliwość na pokarmy (47,7%), zakażenia dróg moczowych (27,9%) i zakażenie Giardia lamblia (9,1%), a w grupie II: zakażenie Giardia lamblia (36,9%), IgE-zależna nadwrażliwość na pokarmy (29,6%) i zakażenia dróg moczowych (21,2%). Nadwrażliwość na pokarmy była istotnie częściej przyczyną przewlekłej biegunki u dzieci do lat 2 (p

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program