Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przydatność oznaczania mutacji genu K-ras w diagnostyce raka trzustki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marek Olakowski

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 15;
Issue: 1;
Start page: 43;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: rak trzustki | K-ras | diagnostyka molekularna

ABSTRACT
Produktem genu Ras jest monomeryczne białko błonowe, które uczestniczy w procesie proliferacji, różnicowania i syntezy komórkowej. Mutacje punktowe genów Ras przekształcają je w onkogeny. Kodowane przez nie białko pozostaje dłużej w formie aktywnej i w ten sposób pobudza komórkę do podziału. Mutacja genu K-ras została znaleziona w komórkach raka trzustki. Częstość jej występowania szacuje się na 75-95%. Jest ona stosunkowo łatwa do wykrycia. Mutację genu K-ras można badać w materiale komórkowym uzyskanym metodą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z guza trzustki, w soku trzustkowym lub treści dwunastniczej, kale i krwi. Jednakże mutację tę znaleziono także w różnych zmianach przewodowych chorych na przewlekłe zapalenie trzustki, a nawet u osobników zdrowych. Na podstawie danych uzyskanych z literatury przedmiotu stwierdzono, że oznaczanie mutacji K-ras w celu wykrycia wczesnej postaci raka trzustki lub różnicowania guzów trzustki (zapalny/nowotworowy) ma ograniczoną wartość w praktyce klinicznej. Jednakże badanie to zwiększa czułość diagnostyki cytologicznej i może być pomocne w badaniach skriningowych w celu identyfikacji chorych z wysokim ryzykiem rozwoju raka trzustki.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil