Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przydatność wybranych metod nieinwazyjnych w wykrywaniu zakażeń Helicobacter pylori

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Monika Wiśniewska | Aneta Grębowska | Tomasz Rechciński | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka | Władysław Bielański | Małgorzata Płonka | Stanisław Konturek | Magdalena Chmielą

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 13;
Issue: 4;
Start page: 265;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | diagnostyka

ABSTRACT
Wprowadzenie: Brak specyficznych objawów odróżniających chorobę wrzodową zakaźną od choroby wrzodowej o innej etiologii wymaga, przed podjęciem decyzji o sposobie leczenia, prowadzenia diagnostyki mającej na celu wykrycie pałeczek H. pylori w śluzówce żołądka. Cel pracy: Ograniczenia referencyjnych metod inwazyjnych opartych na endoskopii żołądka skłaniają do poszukiwania testów nieinwazyjnych skutecznych w diagnozowaniu zakażeń Helicobacter pylori (H. pylori). W niniejszej pracy oceniano przydatność w wykrywaniu zakażeń H. pylori wybranych dostępnych w handlu zestawów diagnostycznych: Western Błot - Milenia®ID Błot H. pylori IgG - MB (DPC Biermann GmbH, Niemcy), Premier Platinum H. pylori Stool Antigen test - PPHpSA (Meridian, USA) do wykrywania antygenów H. pylori w kale oraz testu ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) do wykrywania surowiczych IgG przeciwko antygenom ekstraktu glicynowego H. pylori, a także testu polimerazowej reakcji łańcuchowej (polymerase chain reaction - PCR) do wykrywania genu kodującego podjednostkę A ureazy H. pylori - ureA-PCR (PCR for detection ofureA gene), opracowanych samodzielnie. Materiał i metody: Przebadano materiał biologiczny (surowice oraz kał) pochodzący od 155 osób zdiagnozowanych metodami inwazyjnymi (szybki test ureazowy, badanie histopatologiczne) i(lub) nieinwazyjnym testem oddechowym z użyciem węgla 13C (13C-urea breath test- 13C-UBT) jako zakażone (67) lub nie zakażone (88) H. pylori. Wyniki: Zgodność dodatnich i ujemnych wyników badań referencyjnych oraz zastosowanych w pracy testów nieinwazyjnych wynosiła odpowiednio: 97% i 69% - ELISA, 96% i 86% - Western Błot, 51% i 93% - PPHpSA oraz 27% i 91% - ureA-PCR. Wnioski: Dla uzyskania najlepszych efektów diagnostycznych można sugerować stosowanie zestawów testów wzajemnie się uzupełniających. Włączenie do diagnostyki inwazyjnej testu Western Błot umożliwia weryfikację fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych wyników badania referencyjnego. Użycie testu ELISA w badaniach przesiewowych wymaga weryfikacji w teście Western Błot ze względu na występowanie reakcji krzyżowych. Niska czułość testów immunoenzymatycznych do wykrywania antygenów H. pylori w kale ogranicza możliwość powszechnego ich stosowania w diagnostyce jako testów samodzielnych.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona