Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przypadek guza zapalnego płuca u 6-letniej dziewczynki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Sitkiewicz | Przemysław Przewratil | Ewa Andrzejewska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 1;
Start page: 132;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: guz zapalny | guz płuca | dzieci | steroidoterapia

ABSTRACT
6-letnia dziewczynka została przyjęta do kliniki z rozpoznaniem guza klatki piersiowej. Wcześniej była leczona na oddziale pediatrycznym z powodu zapalenia płuc i postępującej anemizacji. W badaniu TK stwierdzono lity guz, zajmujący 2/3 prawej strony klatki piersiowej. Badania dodatkowe wykazały podwyższone wskaźniki ostrej fazy oraz cechy znacznej anemizacji. Na podstawie badań obrazowych oraz markerów nowotworowych nie udało się określić charakteru guza. Po 2-tygodniowej antybiotykoterapii dziecko zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego ze wstępnym rozpoznaniem potworniaka dojrzałego. W trakcie torakotomii stwierdzono lity guz, ściśle złączony z przeponą, obejmujący dolny i środkowy płat płuca prawego. Stwierdzono zajęcie wnęki płuca i ścisły związek z osierdziem. Guz usunięto w całości wraz z płucem prawym. Badanie histopatologiczne wykazało rzadki rodzaj guza zapalnego (IMT). Przebieg pooperacyjny - bez powikłań. W wyniku dalszego leczenia uzyskano normalizację wskaźników ostrej fazy oraz morfologii krwi. W 18 dobie po operacji pacjentkę z pełną wydolnością oddechową wypisano do domu. Badanie PET wykonane ok. 6 miesięcy po zabiegu wykazało zmianę resztkową w prawej połowie klatki piersiowej. Włączono uzupełniające leczenie immunosupresyjne z użyciem steroidów. Kontrolne badanie PET wykonane 10 miesięcy później wykazało regresję opisywanej wcześniej zmiany. Do chwili obecnej dziewczynka rozwija się prawidłowo bez objawów choroby (2 lata po operacji). W pracy dokonano ponadto przeglądu piśmiennictwa dotyczącego IMT u dzieci.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona