Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przypuszczalna rola białka CagA w hamowaniu aktywności limfocytów na drodze apoptozy w zakażeniach wywołanych przez pałeczki Helicobacter pylori

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Lech Pokoca | Krzysztof Zeman | Wiesława Rudnicka

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 2;
Issue: 4;
Start page: 257;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | limfocyty T | proliferacja | apoptoza

ABSTRACT
Poprzednio sugerowano, że produkty genów cagA i vacA Helicobacter pylori mogą stymulować lub hamować proliferację limfocytów T zdrowych dawców niewytwarzających przeciwciał przeciwko H. pylori. Obecnie potwierdzono przeciwproliferacyjne działanie CagA, wykazując całkowite hamowanie transformacji komórek T w obecności fitohemaglutyniny (PHA) przez frakcję cytoplazmatyczną (CF) rodzicielskiego szczepu H. pylori G27 CagA+VacA+ i brak wpływu na odpowiedź blastyczną CF izogenicznego mutanta H. pylori G27 CagA-VacA+. W komórkach hodowanych w obecności CF szczepów H. pylori CagA+ wykazano wczesne, odwracalne zmiany apoptotyczne. Immunosupresyjne działanie CagA H. pylori może być przyczyną przewlekłych zakażeń wywoływanych przez te bakterie.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program