Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PSIHIČKO ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE U OBITELJI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Vedrana Ždero

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 12;
Issue: 1;
Start page: 145;
Date: 2005;
Original page

Keywords: psihičko zlostavljanje i zanemarivanje | djeca | obitelj

ABSTRACT
Psihičko zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji kao jedan "neuhvatljivi" koncept, koji ne ostavlja jasne materijalne dokaze predstavlja izazov i u istraživanju i u svakodnevnoj praksi. Gotovo ga uvijek prate drugi oblici zlostavljanja i zanemarivanja, ali se javlja i samostalno. Tek se u novije vrijeme pozornost struke usmjerila na razumijevanje prirode i posljedica psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja djece. Ovo područje obilježavaju teškoće u određenju, prepoznavanju i mjerenju. Stoga je razmjere tog problema u općoj populaciji teško utvrditi, a kvalitetna intervencija izostaje. U ovom su radu prikazana osnovna obilježja problema psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji: oblici, različita određenja, učestalost, činitelji rizika, te mogući učinci. Prikazane su neke metodološke teškoće i etičke dileme u istraživanjima zlostavljanja djece. Sva istraživanja ukazuju na to da je psihičko zlostavljanje i zanemarivanje djece povezano s nizom emocionalnih, bihevioralnih i kognitivnih teškoća u djetinjstvu, tijekom adolescencije i u odrasloj dobi. U prilog tome se u radu navode rezultati longitudinalnih međukulturalnih istraživanja te istraživanja koja omogućuju usporedbu utjecaja različitih oblika zlostavljanja i zanemarivanja djece.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program