Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA OBITELJSKOG NASILJA – AUSTRIJSKO ISKUSTVO

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dean Ajduković | Marina Ajduković | Ksenija Bauer

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 12;
Issue: 2;
Start page: 347;
Date: 2005;
Original page

Keywords: nasilje u obitelji | tretman nasilnika | proaktivni pristup obiteljskom nasilju | Austrija

ABSTRACT
Polazeći od nedavnih promjena u hrvatskom zakonodavstvu kojima je stvorena mogućnost psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, opisana su iskustva u Austriji u borbi protiv nasilja u obitelji. Posebna pozornost je dana 1) ovlasti policije da trenutno udalji počinitelja nasilja iz doma na 10 dana, 2) radu intervencijskih centara koji rabe proaktivni pristup žrtvi obiteljskog nasilja te 3) modelu psihosocijalnog tretmana nasilnika koji se u Austriji provodi od 1999. godine. Navedena iskustva analizirana su pod vidom potrebe da se u Hrvatskoj stvore pretpostavke koordiniranog, proaktivnog i brzog djelovanja u slučajevima obiteljskog nasilja.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program