Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pyloromiotomia okołopępkowa z zastosowaniem klemu okienkowego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Jabłoński | Renata Gawrońska | Aleksandra Gawłowska | Ewa Andrzejewska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 1;
Start page: 35;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: pyloromiotomia okołopępkowa | wrodzone zwężenie odźwiernika | klem okienkowy | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika wymaga zwykle leczenia operacyjnego. Powoduje ono szybką poprawę stanu ogólnego pacjenta i powrót do pełnego karmienia dziecka już w kilka godzin po zabiegu. Stosowaną od lat metodą opera -cyjnąjest podłużna pyloromiotomia Ramstedta. Obecnie poszukuje się techniki zapewniającej łatwy i szybki dostęp do odźwiernika. Pierwotnie stosowano cięcie w prawym górnym kwadrancie brzucha. Zapewniało ono szeroki, wygodny dostęp, ale powodowało uraz powłok jamy brzusznej i defekt kosmetyczny. W ostatnich latach zaproponowano dostęp okołopępkowy oraz metodę laparo-skopową. Okołopępkowa pyloromiotomia jest opisywana jako technika bezpieczna, obarczona minimalnym ryzykiem powikłań oraz dobrym efektem leczniczym i kosmetycznym. Trudności najczęściej sprawia wydobycie zmienionego odźwiernika przez ranę operacyjną. Niepotrzebnie wydłuża to czas zabiegu oraz może odpowiadać za powikłania pooperacyjne. Zastosowanie klemu okienkowego pozwala na łatwe i szybkie wydobycie oliwki z jamy brzusznej, nawet jeśli jest ona znacznych rozmiarów. Okienkowa konstrukcja i niełączące się końce narzędzia powodują, że odźwiernik jest ustabilizowany, ale nie ulega uszkodzeniu. Celem pracy była prezentacja techniki operacyjnej, polegającej na wydobywaniu oliwki za pomocą klemu okienkowego własnego pomysłu. Materiał i metody: W Klinice Chirurgii Dziecięcej w latach 2001-2004 operowano 22 dzieci z powodu wrodzonego zwężenia odźwiernika. Technikę z zastosowaniem klemu okienkowego zastosowano u 12 pacjentów. Porównano czas trwania zabiegu z użyciem klemu i bez jego użycia oraz liczbę powikłań. Wyniki: ?redni czas trwania zabiegu operacyjnego z zastosowaniem klemu okienkowego wynosił 18 minut, a bez jego użycia 35 minut. Nie obserwowano wzrostu liczby powikłań pooperacyjnych. Czas hospitalizacji pacjentów był porównywalny w obu zastosowanych technikach. Wnioski: Szybkie i łatwe wydobycie odźwiernika pozwala skrócić czas trwania zabiegu operacyjnego i ograniczyć liczbę powikłań. Powyższe aspekty przemawiają za stosowaniem klemu okienkowego.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions