Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Płyn w jamie opłucnej - przyczyny i obraz kliniczny

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Joanna Kasznia-Kocot | Bożena Kordys-Darmolińska | Małgorzata Kozowicz | Halina Woś

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 36;
Issue: 1;
Start page: 21;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wysięk opłucnowy | wysięk zapalny | etiologią obraz kliniczny | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Wysięki opłucnowe u dzieci nadal stanowią złożony problem kliniczny. Celem pracy była analiza przebiegu klinicznego wysięków opłucnowych u dzieci w zależności od czynnika etiologicznego. Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano historie choroby 34 pacjentów w wieku 1-15 lat, leczonych z powodu obecności płynu w jamach opłucnowych. Nakłucie jamy opłucnowej pod kontrolą USG wykonano uli pacjentów, drenaż jamy opłucnowej — u 8, płukanie oskrzelikowo-pęcherzykowe — u 1, a nakłucie worka osierdziowego i jamy opłucnowej — u 1 dziecka. Odstąpiono od nakłucia jamy opłucnowej u 14 dzieci. Wyniki: Wysięk opłucnowy stwierdzono u 18 (52,9%) dziewczynek i u 16 (47,1%) chłopców, a jego etiologię ustalono u 21 (61,8%) dzieci. Najczęściej wysięk opłucnowy występował u dzieci w przebiegu bakteryjnego zapalenia płuc i opłucnej. W 4 przypadkach czynnikiem etiologicznym było zakażenie penicylinoopornym Staphylococcus epidermidis, u 4 pacjentów Mycopla-smapneumoniae, u 3 dzieci - Chlamydia pneumoniae, w 2 przypadkach Streptococcus a-hemolizującym, a u 1 dziecka przyczyną zakażenia były bakterie Gram-ujemne Klebsiella oxytoca ESBL(+) i Enterobacter faecalis oraz u 1 chorego — Mycobacterium tuberculosis. W pracy przedstawiono różnorodny przebieg kliniczny bakteryjnych zapalnych wysięków opłucnowych u dzieci. Wnioski. W wysiękach opłucnowych u dzieci stwierdza się różnorodny obraz kliniczny, co jest uwarunkowane ich złożoną etiologią. Postępowanie lecznicze zależny od czynnika etiologicznego oraz od dynamiki procesu chorobowego.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil