Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Quo vadis farmakoterapio kardiologiczna?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 3;
Issue: 2;
Start page: 145;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: farmakoterapia kardiologiczna | grupy leków

ABSTRACT
Istotny postęp farmakoterapii kardiologicznej zwiększył w ostatnich latach liczbę dostępnych środków farmaceutycznych. W niniejszym artykule omówiono nowe leki w obrębie istniejących już klas związków, nowe grupy leków oraz nowe fakty o lekach uprzednio stosowanych. Nowych faktów i zmiany poglądów na znaczenie danej grupy terapeutycznej dostarczają z reguły inowacyjne, kontrolowane badania kliniczne. Przykładem takich badań są w ostatnim czasie nowe obserwacje dotyczące roli |3-adrenolityków i antagonistów aldosteronu w niewydolności serca. Korzyści terapeutyczne osiągane przystosowaniu nowych leków kardiologicznych - statyn, inhibitorów konwertazy angiotensyny, nowych leków przeciwpłytkowych czy heparyn drobnocząsteczkowych - wydają się aktualnie wystarczająco udowodnione, a znaczenie tych leków stale rośnie. Z drugiej strony niektóre grupy terapeutyczne - azotany, antagoniści wapnia, a-adrenolityki i ośrodkowo działające leki hipotensyjne - nie wydają się lekami o istotnej przyszłości. Autorzy artykułu przedstawiają podział grup leków kardiologicznych na "leki nowoczesne" i "leki ubiegłego stulecia" zdając sobie sprawę z kontrowersyjności takiego podziału. Jednocześnie sformułowane zostały przypuszczenia co do dalszego rozwoju farmakoterapii kardiologicznej na początku XXI wieku.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona