Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Råd för upprättandet av ett bibliotek

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Naudé, Gabriel

Journal: Svensk Biblioteksforskning
ISSN 0284-4354

Volume: 15;
Issue: 3;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: library organisation | library management

ABSTRACT
Detta råd tillkom enkom med anledning av en diskussion, som för några månader sedan utspelade sig i det bibliotek, som tillhör den, som då lät det bli till min fördel. Jag hade inte tänkt dra det ur dammet i min studerkammare för att lyfta fram det i ljuset, om jag inte varit övertygad om att bättre kunna tillfredsställa nyfikenheten hos många av mina vänner, som bad mig om avskrifter. Av den anledningen beslutade jag mig slutligen för att göra det, lika mycket för att befria mig från kostnaderna för och olägenheten från att använda kopister, som naturligtvis för att kunna tillmötesgå allmänheten, för vilken, om detta råd inte är tillfredsställande, det åtminstone kan tjäna som vägledning för dem som önskar åstadkomma något bättre, så att man inte längre skall vara berövad ett hjälpmedel, som tycks saknas. Och för att avhjälpa detta är jag den förste som vill bryta isen och utstaka en väg för dem som skulle vilja börja på nytt, när det passar. Om ni känner tacksamhet mot mig för detta, så må jag berömma er välvilja och er hövlighet, om icke, så ber jag er åtminstone att förlåta mina egna och boktryckarens fel

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions