Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Rad studenta- POTREBE MLADIH U ODGOJNIM DOMOVIMA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sunčana Kusturin

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 9;
Issue: 2;
Start page: 321;
Date: 2002;
Original page

Keywords: potrebe mladih | institucionalni tretman maloljetnih delinkvenata | zadovoljenje potrebe korisnika u odgojnim institucijama

ABSTRACT
Rad “Potrebe mladih u odgojnim domovima” prikaz je jednog dijela istoimenog diplomskog rada koji se bavi problematikom institucionalnog tretmana maloljetnih delinkvenata i njihovim potrebama. U radu je opisano istraživanje o zadovoljvanju potreba provedeno u Domu za odgoj Mali Lošinj i Centru za odgoj djece i mladeži Karlovac. Istraživanje je provedeno putem upitnika za odgajatelje i korisnike, ali i fokusiranom grupnom diskusijom s korisnicima tih institucija, što je rezultiralo širom slikom o zadovoljenosti potreba korisnika u odgojnim institucijama. Na temelju dobivenih podataka predložen je program rada u odgojnim institucijama za maloljetne delinkvente kako bi njihove potrebe bile zadovoljene u većoj mjeri.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions