Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

RADNA TERAPIJA U GERIJATRIJI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dubravka Šimunović

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 289;
Date: 2004;
Original page

Keywords: radna terapija | radni terapeut | okupacija (aktivnost) | radno-terapijska intervencija | radno-terapijski intervju | radno-terapijsko promatranje

ABSTRACT
Za planiranje rehabilitacijske skrbi osoba starije dobi nije dovoljno samo utvrđivanje medicinske dijagnoze već pobliže definiranje i odgovaranje na pitanje kako bolest utječe na život osobe, pomoći joj da iskoristi svoje potencijale, te se što bolje reintegrira u svakodnevni život odnosno poboljša kvalitetu života. Upravo je to glavna uloga radnih terapeuta.Radni terapeuti vjeruju da postoji jaka veza između okupacija (aktivnosti), zdravlja i blagostanja. Jakost utjecaja okupacija (aktivnosti) na zdravlje ovisi o odnosu između osobe-okoline-okupacije (aktivnosti) i individualiziranoj ravnoteži u samozbrinjavanju, produktivnosti i slobodnom vremenu.Radni terapeut u planiranju intervencije kod osoba starije dobi koristi različite tehnike i medije. Radno-terapijski intervju čini okosnicu u planiranju radno-terapijske intervencije. Radni terapeut kao član zdravstvenog tima ima za potrebu promatrati aktivnosti osoba , vrstu i učestalost obavljanja aktivnosti. Radno-terapijsko promatranje radnom terapeutu služi kao prediktor za izbor radno-terapijskog modela, što ujedno definira daljnji pristup u radno-terapijskoj intervenciji.U svrhu procjenjivanja radni terapeut kod osoba starije dobi koristi različite metode procjenjivanja ovisno o tome da li želi procijeniti osobu, aktivnosti (okupacije) ili okružje (Opsežna radno-terapijska skala procjene, Check lista interesa, Okupacioni upitnik).
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions